Plaatsbeschrijving nodig?

Verhuur je een woning, of ben je van plan om uitgebreide werken uit te voeren?
Home 2 Home zorgt voor een professionele plaatsbeschrijving!

Plaatsbeschrijving bij aanvang en einde van de huur

Als je een woning of appartement verhuurt, is het wettelijk verplicht om een plaatsbeschrijving op te stellen, en deze mee te registreren met het huurcontract. Op die manier worden zowel de huurder als de verhuurder beschermd. 

De plaatsbeschrijving wordt gebruikt om de vergelijking te maken van de staat van het pand bij intrede en uittrede van de woning of het appartement. Op die manier kan de ernst van eventuele huurschade, die buiten de “normale slijtage” valt, worden ingeschat, en kan hier, op basis van offertes van aannemers, een waarde op worden geplakt. 

Een plaatsbeschrijving wordt best opgesteld op het moment dat het pand leeg staat, en ten laatste binnen de maand nadat het huurcontract is ingegaan. De kosten van een plaatsbeschrijving bij intrede en uittrede worden doorgaans evenredig tussen huurder en verhuurder verdeeld.

plaatsbeschrijving
H2H - Homepage - Text + Image Section

Constructieve plaatsbeschrijving

Als er grote werken worden uitgevoerd aan een woning of appartement, dan bestaat de kans dat er in de naastgelegen woningen of appartementen schade ontstaat.  Daarom is het sterk aangeraden om bij grotere renovaties een plaatsbeschrijving op te stellen van de naastgelegen panden.

Op deze manier worden zowel de buren als de bouwheer beschermd. Op basis van de plaatsbeschrijving kunnen de buren immers niet klagen over barsten of scheuren die reeds aanwezig waren vóór de werken. Maar ook de bouwheer kan eventueel geleden schade niet ontkennen, indien ze nog niet aanwezig was bij het opstellen van de plaatsbeschrijving.

De kosten van een constructieve plaatsbeschrijving vallen doorgaans ten laste van de bouwheer.

Hoe verloopt een plaatsbeschrijving?

H2H - Hoe het werkt ICONS (4)
1

Verzamelen van gegevens

Alle documentatie die van tevoren kan bezorgd worden, kan gebruikt worden om het plaatsbezoek voor te bereiden. Denk aan plannen van de woning, een kopie van het huurcontract, het EPC van het pand, eerder genomen foto’s, …

H2H - Hoe het werkt ICONS (5)
2

Plaatsbezoek

Tijdens het plaatsbezoek wordt elke ruimte in detail bekeken en  de staat van elke ruimte beschreven. Aanwezige beschadigingen worden fotografisch vastgesteld en opgenomen in het dossier. Het plaatsbezoek kan enkele uren duren.

H2H - Hoe het werkt ICONS (6)
3

Opstellen plaatsbeschrijving

Op basis van de bevindingen wordt het rapport opgesteld, waarin elke ruimte wordt gedocumenteerd, inclusief de waarnemingen. In principe gebeurt dit tijdens het plaatsbezoek, maar kan (in overeenstemming) ook achteraf gebeuren.

H2H - Hoe het werkt ICONS (7)
4

Controle en ondertekening

Alle partijen kunnen de plaatsbeschrijving controleren, alvorens ze te ondertekenen. Elke partij ontvangt een goedgekeurd exemplaar van de plaatsbeschrijving, die ook mee kan gebruikt worden voor de registratie.

Tarieven

Contacteer ons

Heb je vragen over een plaatsbeschrijving, of wil je een plaatsbeschrijving bestellen?
Home 2 Home helpt je graag verder.

    Alles over een plaatsbeschrijving

    Verhuur je een woning, of ben je van plan om uitgebreide werken uit te voeren? Dan heb je ongetwijfeld al van een plaatsbeschrijving gehoord. Dit is een document dat duidelijk en gedetailleerd weergeeft in welke toestand een pand zich op een bepaald moment bevindt. Is er op een bepaald moment een onenigheid, dan wordt de plaatsbeschrijving gebruikt om de aansprakelijkheid van de verschillende partijen te kunnen vaststellen. 

    Een plaatsbeschrijving wordt altijd “op tegenspraak” opgesteld. Dit betekent dat alle partijen akkoord moeten zijn met de inhoud van het document. In principe kan en mag iedereen een plaatsbeschrijving opstellen, maar zeker op momenten dat er discussies ontstaan, is het handig om een neutrale partij in te schakelen die de toestand van het pand objectief kan neerschrijven.

    Wettelijk is het immers zo dat bij afwezigheid van een plaatsbeschrijving wordt aangenomen dat alle schade op het einde van de huurperiode al aanwezig was bij de start van de huur. Het is in dat geval niet mogelijk voor de verhuurder om eventuele huurschade terug te vorderen van de huurder. Maar ook voor de huurder is een plaatsbeschrijving van belang. Zo wordt immers vermeden dat de verhuurder op het einde van de overeenkomst reeds vooraf aanwezige schade toewijst aan de huurder.

    Een plaatsbeschrijving kan ook worden opgemaakt bij werken. Zo kan bv als gevolg van klop- en boorwerken een barst in de muur ontstaan, of is het mogelijk dat bij het plaatsen van een nieuwe dakbalk plots een gat in de zolderruimte van de buren wordt gemaakt. Sommige beschadigingen zijn gemakkelijk toe te wijzen aan de uitvoering van de werken, maar andere ook niet.